Kategorier
Okategoriserade

Dags att anställa en skattejurist? 

Ser man till frågor som rör skatter och moms så är det ett område där man som företag kan göra riktigt stora vinster – bara genom att göra rätt. Det handlar om områden som har kommit att bli allt mer komplexa och där riktig kunskap kan göra en enorm skillnad. Genom att anlita – eller anställa – en skattejurist kan man som företag ta nästa steg. 

Att företagsskatt, moms, tull och annat kan ställa till det är ett faktum som många företag tvingats uppleva. Man gör fel och man kan också straffas hårt för detta. Det kan innebära straff i ren juridisk mening, men det kan även straffa sig sett till att man betalar för mycket pengar i förhållande till vad man borde göra. 

Genom att ha en skattejurist involverad i företaget så kan man optimera skattesituationen och göra det genom att exempelvis minimera sina skatteplikter, genom att dra nytta av olika incitament och undantag. Som sagt: det handlar om ett komplext område där rätt kunskaper verkligen kan göra skillnad – och återigen: utan att lagar och regler bryts. 

Rekrytera en skattejurist via proffs 

Man behöver inte nödvändigtvis anställa en skattejurist – även om det definitivt är en fördel för större företag och koncerner att ha en anställd med den kunskapen. Det går också att hyra in en skattejurist som konsult och där denne, under en viss begränsad tid, går igenom företagets historia vad gäller olika transaktioner, affärer, skatter och moms. 

Ett tips vad gäller detta är att ta hjälp av en professionell rekryterare som hjälper till att sätta rätt skattejurist på rätt företag. Hur ser era behov ut, vilken bransch är ni verksamma inom och hur ser era affärer ut vad gäller exempelvis internationell och nationell handel? Genom att ta professionell hjälp med att rekrytera en skattejurist så säkerställer ni att rätt person hamnar hos er – samtidigt som ni också slipper lägga tid, kraft och pengar på att hitta personen i fråga.