Kategorier
Redovisningsbyrå

En redovisningsbyrå i Stockholm har nätverk 

En framgångsrik redovisningsbyrå i Stockholm har ett stort nätverk och många kunder, som alla kräver olika tjänster. Nätverket består av många yrkeskategorier. 

En redovisningsbyrå i Stockholm iakttar diskretion mot sina klienter. Därför kan det komma som en överraskning när ett företag får veta att en konkurrent anlitar samma byrå. Det är ofta stor konkurrens om marknaden, och företagare är försiktiga med att berätta om sina offerter eller kundregister.

Det kan vara till stor fördel om man litar på sin redovisningsbyrå och den sekretess som är självklar där, för det finns mycket samlad branschkunskap att ha nytta av. Personalen på byrån vet vilka fallgropar som gäller inom varje bransch, vilka avdragsmöjligheter det finns, eller vilka bidrag man kan söka. 

Redovisningsbyrån förmedlar kontakter 

Om en företagare har planer på att köpa in ett annat företag är det ofta stort hemlighetsmakeri runt detta. Redovisningsbyrån kan tipsa om hur ett inköp ska gå till, vilka avtal som behöver skrivas och hur man juridiskt går till väga från början till slut. En redovisningsbyrå i Stockholm utnyttjar sitt stora nätverk och kan tipsa sina kunder om bankkontakter, revisorer och jurister. 

Stora redovisningsbyråer har ofta egna jurister och revisorer bland sina anställda, och de är då mycket flexibla och kan ta på sig mycket skiftande uppdrag. Förutom den löpande bokföringen kan de ge tips om hur ett generationsskifte i företag ska genomföras och vilka skatteregler som är förmånliga. De kan också bistå med att skriva olika former av avtal, men de kan också varna för otillåtna transaktioner.